کنفرانفس بین المللی پزشکی فرد محور دوسلدورف آلمان با همکاری دانشگاه کلن انجمن پزشکی پیشگیری و فرد محور اروپا و انجمن سلول های بنیادی آلمان

۲۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۶
Prof. Nayernia Director of International Stem Cell Academy, Director of International Personalized Medicine Center, Dusseldorf, Germany
Director of the Institute for Neurophysiology at the University of Cologne,Head of German Stem cell research Association;  Prof. Hescheler
International Center for Personalized Medicine, Dusseldorf, Germany
Dr.Denis Horgan is the Executive Director of the European Alliance for Personalised Medicine (EAPMD
Dr. Maryam Eslami; Executive Director of ۱st International Personalized Medicine Conference
Prof. Nixdorff; European Prevention Center