گالری صفحه اصلی

۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۷

نخستین همایش سلول های بنیادی ، سلول درمانی و پزشکی بازساختی

دومین سمپوزیوم بین المللی روش های نوین تشخیصی و درمان سرطان
کارگاه بیوانفورماتیک و طراحی دارو
قسمت عملی کارگاه Real Time PCR
دوره مهارتی روش های موفق اشتغال و ادامه تحصیل در صنعت و دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور
کنفرانس بین المللی پزشکی فردمحور دوسلدورف آلمان با همکاری دانشگاه کلن انجمن پزشکی پیشگیری و فرد محور اروپا و انجمن سلول های بنیادی آلمان
	نخستین سمپوزیوم مقدمات پژوهش های ترجمه ای در علوم آزمایشگاهی و بالینی
کارگاه مقاله نویسی  در علوم آزمایشگاهی و بالینی
نخستین همایش سلول های بنیادی ، سلول درمانی و پزشکی بازساختی
	مدرسه تابستانی بین المللی کاربرد بالینی سلول های بنیادی ،کلن،آلمان
مدرسه تابستانی بین المللی کاربرد بالینی سلول های بنیادی ،کلن،آلمان
نخستین همایش سلول های بنیادی ، سلول درمانی و پزشکی بازساختی
کارگاه  NGS
اتمام کارگاه تئوری و عملی سیتوژنتیک
بازدید دکتر طهرانچی از غرفه مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی دانشگاه آزاد درنمایشگاه فن بازار
رونمایی از مستند "هستند کسانی که" از مجموعه فعالیت های مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی
	نخستین همایش سلول های بنیادی ، سلول درمانی و پزشکی بازساختی
کنگره بیماری های دریچه قلب، دانشگاه کمبریج، انگلیس