اخبار - آرشیو

انتقال محل مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی از ساختمان رازی به ساختمان جرجانی

درپی جابه جایی های انجام شده در در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی ،مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی از ساختمان رازی به ساختمان جرجانی منتقل گردید. علاقه مندان جهت همکاری و انجام امور مربوطه به ساختمان جرجانی ،طبقه ۳ (دفتر سابق معاونت پژوهشی) مراجعه نمایند.

ادامه مطلب