اولویت های پژوهشی

• اولویت های پژوهشی:

 در حوزه پژوهش اولویت‌های پژوهشی بر اساس شاخص‌های زیر تعیین می‌گردد:

 1) نیازهای جامعه، دانشگاه و صنعت

2) ظرفیت‌های موجود و امکانات و نیروی انسانی متخصص حاضر در دانشگاه و مرکز

 3) همکاری باگروه‌های پایه و بالینی مختلف در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و درمانی

 4) مطالعات علوم پایه و بالینی در زمینه بیماری‌های شایع، پیشگیری، تشخیص آن‌ها و درمان (زیست فناوری مولکولی)

 5) به کارگیری علوم مرتبط با سلول درمانی در راستای طرح های پژوهشی و ارایه خدمات درمانی

6) تلفیق مباحث زیست فناوری با دانش های روز دنیا اعم از نانوبیوتکنولوژی و مهندسی بافت

7) ساخت دستگاه‌ها و کیت‌های تشخیصی و درمانی در حوزه سلامت جامعه با دانش جدید در راستای بالا بردن نظام سلامت کشور

 8) سنتز داروها خصوصا با نگاه به حوزه نانو بیوتکنولوژی دارویی

 9) پژوهش و تحقیق در بخش فرآورده‌های بیولوژیک

 10) برگزاری کارگاه‌های آموزشی و گردهمایی‌های ملی و بین‌المللی

11) ارائه خدمات و سرویس‌های آزمایشگاهی تخصصی

12) ایجاد ارتباط و ارتقای سطح همکاری‌ها بین محققین با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور

 13) انعقاد تفاهم‌نامه‌های پژوهشی بین مرکز و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی در جهت تبادل استاد و دانشجو در انجام پایان‌نامه‌های دانشجویی، طرح‌های پژوهشی و فرصت‌های مطالعاتی