طرح های پیشنهادی به مرکز

 سلول و ژن درمانی بیماری های قلبی عروقی

 - طراحی و سنتز نانوذرات هوشمند بعنوان حامل های مواد ژنتیکی به سلول های هدف مانند سلول های سرطانی

 - طراحی و سنتز نانوماشین ها و نانوربات هایی بر پایه مواد ژنتیکی برای اهداف مختلف مانند تشخیص سرطان ها و درمان آنها و سنسورهای تشخیصی

 - طراحی و ساخت سیستم های میکروفلوئیدیک برای تکثیر مواد ژنتیکی، مهندسی بافت و تست های غربالگری بیماری های مختلف - ساخت داربست دریچه قلب

 - ساخت داربست قلب - ساخت داربست پوست

- ساخت داربست استخوان و غضروف

 - بررسی به کارگیری اکسترنال فیکساتورها در درمان بیماری های ارتوپدی

 - بررسی الگوی پروتئوم سرومای خروجی پس از 2 روز در بیماران تحت رادیوتراپی حین عمل جراحی و مقایسه آن با بیماران با رادیوتراپی خارجی و تحت عمل جراحی سرطان سینه

 - بررسی و مطالعه سطح آلبومین سرم انسانی در Stage های مختلف بیماران سرطان سینه

 - بررسی الگوی پروتئوم بافت مغز موش تحت امواج الکترومغناطیس غیریونیزان 60 هرتز

 - تولید آنتی بادی های مونوکلونال و نشاندارسازی آنها جهت شناسایی شاخص های توموری